องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 208
เดือนนี้2,802
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,112
ทั้งหมด 114,141

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ที่ 023/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นางนิรมล พรมะลี รองนายกฯ นายสำราญ กองหิน รองนายกฯ และ นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล... [7 กุมภาพันธ์ 2567]
นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินงาน ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว... [7 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นายแสงวิทยา ชินวงค์ ตำแหน่ง รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ร่วมขับเคลื่อน... [6 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมขับเคลื่อน โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม... [6 กุมภาพันธ์ 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทรศัพท์ : 09-2981-1857
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทรศัพท์ : 09-2981-1857
สารจากนายก
บุคลากรภายใน
cast ปลัด อบต.
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
สารจากปลัด

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด