messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้2,055
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,721
ทั้งหมด 230,424

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มอบหมายนางสาวบุษบา สุภิณธนาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงานลงฟื้นที่...[10 มิถุนายน 2567]
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09..30 น นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big...[10 มิถุนายน 2567]
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567เวลา 08.50น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือน้ำอุโภคจึงได้ มอบหมายให้นางพัชร์จิดานันท์...[7 มิถุนายน 2567]
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มอบหมายให้นางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานตำบล...[7 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทรศัพท์ : 09-2981-1857
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทรศัพท์ : 09-2981-1857
สารจากนายก
บุคลากรภายใน
cast ปลัด อบต.
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
สารจากปลัด

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด