องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
image สำนักปลัดอบต.
ข้อมูลผู้สูงอายุ [30 กันยายน 2564]
ส่งเสริมอาชีพตำบลโคกสะอาด [10 กรกฎาคม 2564]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2561 [27 สิงหาคม 2561]
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อบต.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.นํ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี [28 มิถุนายน 2560]
 
image กองคลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [17 มกราคม 2566]
รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 ) งานพัสดุ [20 มกราคม 2565]
 
image กองช่าง
 
image กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รับสมัครชมรมกีฬาและนันทนาการ [1 ตุลาคม 2564]
ข้อมูลลานกีฬา หรือสนามกีฬา หรือสวนสุขภาพ [30 กันยายน 2564]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี [9 มิถุนายน 2564]
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโคกสะอาด [1 มกราคม 2564]
 


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด