องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายสำราญ กองหิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรม... [31 สิงหาคม 2566]
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.40 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด... [31 สิงหาคม 2566]
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นำโดย นายนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2566... [30 สิงหาคม 2566]
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น นายชัยชนะอรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน... [27 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ต้อนรับพนักงานราชการโอนย้าย จำนวน 3 ท่าน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่างและวิธีสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview545
photo ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview644
photo รายงานการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo วาระ ระเบียบการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเจริญหมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสง่า ม.3 (บ้านนายสุพิช พันมะคา-บ้านนายวิเชียร บุญปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนอุดม ม.8 (จากบ้านนายพุฒทา พยารัตน์-ลาดยางโคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสงเพชร ม.5 (จากบ้านนายถนอมศักดิ์ สมกระยอม - บ้านนางเสงี่ยม พรมดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด ม.9 (จากบ้านนางมะลิ สีมาคำ-บ้านนายประสิทธิ ชูเสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด