messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
ระะเบียบวาระการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369 |
ระเบียบวาระการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
รายงานการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
วาระ ระเบียบการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
รายงานการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
วาระ ระเบียบการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
วาระ ระเบียบการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
วาระ ระเบียบการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
วาระ ระเบียบการประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด