messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากร จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำขุ่น ตำบลโคกสะอาด พื้นที่ ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 โคกสะอาด 219 238 457 หมู่ที่ 2 นาเจริญ 108 98 206 หมู่ที่ 3 โนนสง่า 304 309 613 หมู่ที่ 4 ห้วยยาง 352 360 712 หมู่ที่ 5 โนนแสงเพชร 113 122 235 หมู่ที่ 6 โนนยาง 504 463 967 หมู่ที่ 7 ตาโกย 502 530 1,032 หมู่ที่ 8 โนนอุดม 427 411 838 หมู่ที่ 9 โคกสะอาด 189 183 372 หมู่ที่ 10 โนนทับทิม 321 300 621 หมู่ที่ 11 โคกสะอาด 216 222 438 หมู่ที่ 12 โคกสะอาด 169 153 322 ยอดรวมทั้งหมด 3,424 3,389 6,813 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด