องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ประวัติและตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
บ้านโคกสะอาด เดิมชื่อบ้านโกรกกะแอก เป็นพื้นที่ของชาวไทยเขมร แต่ต่อมาได้มีประชาชนที่อพยพมาจากอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และมาจากอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้บ้านโคกสะอาดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ภาษาที่พูด ได้แก่ ภาษไทย ลาว และเขมร ส่วย และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโคกสะอาดได้แยกเป็น 4 หมู่บ้าน คือบ้านโคกสะอาด หมูที่ 1,9,11,12 โดยใช้ชื่อบ้านโคกสะอาด เช่นเดิม
ตราสัญลักษณ์× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด