องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นางนิรมล พรมะลี รองนายกฯ นายสำราญ กองหิน รองนายกฯ และ นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล... [7 กุมภาพันธ์ 2567]
นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินงาน ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว... [7 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นายแสงวิทยา ชินวงค์ ตำแหน่ง รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ร่วมขับเคลื่อน... [6 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมขับเคลื่อน โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม... [6 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมนายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ร่วมขับเคลื่อน โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม... [5 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายสำราญ กองหิน รองนายกฯพร้อม นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ร่วมขับเคลื่อน... [5 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นางนิรมล พรมะลี รองนายกฯ นายสำราญ กองหิน รองนายกฯ และ นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล... [2 กุมภาพันธ์ 2567]
" อบต.นี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" [2 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นางนิรมล พรมะลี รองนายกฯ นายสำราญ กองหิน รองนายกฯ และ นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล... [1 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อม นางนิรมล พรมะลี รองนายกฯ นายสำราญ กองหิน รองนายกฯ และ นายมานพ ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล... [1 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 122 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด