องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอาวุโส อำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ... [16 มกราคม 2566]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [11 มกราคม 2566]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [10 มกราคม 2566]
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อและวันพ่อแห่งชาติ นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมพนักงานข้าราชการในสังกัด... [6 ธันวาคม 2565]
วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [1 ธันวาคม 2565]
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เลา 13.00 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตำแหน่ง ประธานกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลโคกสะอาด เข้าร่วมประชุมกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลโคกสะอาด... [24 พฤศจิกายน 2565]
วัน อาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้มอบหมาย ให้เจ้าพนักงานฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกบริการช่วยเหลือ ผู้ประสบขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค [20 พฤศจิกายน 2565]
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กาหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานร่วมไว้อาลัยและ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายศักดิ์ศรี นิสวงค์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [14 พฤศจิกายน 2565]
โครงการแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [11 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกสะอาดต้านภัยยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่องเที่ยว,ส่งเสริมครอบครัวอลอุ่นชุมชนเข้มแข็งและกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชุมชน [11 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด