องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายสำราญ กองหิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรม... [31 สิงหาคม 2566]
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.40 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด... [31 สิงหาคม 2566]
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นำโดย นายนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2566... [30 สิงหาคม 2566]
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น นายชัยชนะอรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน... [27 สิงหาคม 2566]
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดพร้อมคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมและเป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ 1 -12 ประจำปี 2566 โดยเน้น... [25 สิงหาคม 2566]
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูและสุขภาพและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ... [18 สิงหาคม 2566]
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดพร้อม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด... [18 สิงหาคม 2566]
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดพร้อมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด... [12 สิงหาคม 2566]
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วย นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดนางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสำราญ กองหิน... [6 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ให้การต้อนรับนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะติดตาม... [16 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 78 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด