ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : ZWTBYrDFri72258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yEaYrYfFri72313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kOwZ1kbFri72323.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iBkg0bbFri72333.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RSaGdarFri72343.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lcyQE5oFri72355.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ntmTCOrFri72410.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้