ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายพลาสวูด (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง