ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง ม.4 (บ้านนายสมบูรณ์ บรรเทา - สามแยกวัดป่าโนนหนองไฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง