องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ข้อมูลเบี้ยงต้น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คำแถลง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file รายรับจริง1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายละเอียดบันทึกหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ส่วนที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายละเอียดคําแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คําแถลงงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด