องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านโนนแสงเพชร - โคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
photo ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
photo ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
find_in_page ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2568
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
photo รณรงค์ลดการเผาตอซังข้าวในฤดูหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดฝุ่น PM 2.5
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประชาสัมพันธ์ร่วมจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ปลอดสารพิษ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ตามวิถีชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 575 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411 |
photo ต้อนรับพนักงานราชการโอนย้าย จำนวน 3 ท่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2568
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 872 |
1 - 20 (ทั้งหมด 192 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด