องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องแก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ขอต้อนรับนายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่น ออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน/ติดตามงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ถังขยะเปียกขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
find_in_page กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
1 - 20 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด