องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านห้วยยาง ม.4 (จากสามแยกข้างโรงเรียน-สามแยกทางไปหนองดุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแยกสายทางบ้านโคกสะอาด ม.9-บ้านโนนอุดม ม.8 ถึงหนองผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนทับทิม ม.10 (จากบ้านนายถนอม ไกรศรี-นายหาญ จิตอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางแยกวัดป่าภูน้อยฯ-สระน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสง่า ม.3 (จากแยกถนนสายทางโนนสง่า ห้วยยาง-นานางนิยมพร เป็นสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแยกสายทางบ้านตาโกย ม.7-เขตตำบลตาเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านตาโกย ม.7(จากแยกบ้านนายสวัสดิ์ จันคะณา-แยกคอสะพานตาเกาตาโกย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสะอาด ม.11 (ทางเข้าโรงน้ำแข็งสิริทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีนเสริมเหล็กบ้านโนนทับทิม ม.10 (สายทางหลวงหมายเลข2248-ทางเข้าบ้านโนนทับทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสะอาด ม.12 (สายทางไปดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาเจริญ ม.2 (สายทางบ้านนาเจริญ ม.2-บ้านโนนคำแก้ว ม.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านตาโกย ม.7 (สายทางบ้านตาโกย ม.7-บ้านห้วยยาง ม.4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนอุดม ม.8-บ้านโคกสะอาด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านตาโกย ม.7 สายทางหนองแจงแมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทับทิม ม.10 (จากทางหลวงหมายเลข 2248-ทางเข้าบ้านโนนทับทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนอุดม ม.8(บ้านนายแทน ละอองศรี-บ้านนายขุนทอง ละอองศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด ม.12 (สายทางบ้านนายสมพงษ์ ราชบาศรี-บ้านนายไกรสร ละอองศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแสงเพชร ม.5 (แยกศาลาประชาคม-บ้านนายสมนึก ดอกดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมเหล็กบ้านโนนยาง ม.6 (แยกบ้านนางบุตรสดี ใจทรง-ทางลาดยางเข้าวัดบ้านโนนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแสงเพชร ม.5 (จากศาลาประชาคม-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแสงเพชร ม.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด