messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.82-04 สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่4 - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเจริญหมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสงเพชร ม.5 (จากบ้านนายถนอมศักดิ์ สมกระยอม - บ้านนางเสงี่ยม พรมดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนอุดม ม.8 (จากบ้านนายพุฒทา พยารัตน์-ลาดยางโคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสง่า ม.3 (บ้านนายสุพิช พันมะคา-บ้านนายวิเชียร บุญปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด ม.9 (จากบ้านนายบวร ขาวสะอาด-ทางเข้าศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด ม.9 (จากบ้านนางมะลิ สีมาคำ-บ้านนายประสิทธิ ชูเสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสท์ฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด-โนนแสงเพชร อบ.ถ.82-03-(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)หมู่ที่9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคสล.บ้านโนนอุดม ม.8 (จากบ้านนายจันทร์ แพงจ่าย-นายสุนิ สุดสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนยาง ม.6 (จากแยกบ้านนายพงศ์พิสุทธิ์ บุตรดาพงษ์-บ้านนางวิไล สีหาบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนทับทิม ม.10 (สายทางบ้านนายถนอม ไกรศรี-นานายหาญ จิตรอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง (สายทางนานายเหล็ก สอนไชยญาติ - หลังวัดป่าโนนหนองไฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาง ม.4 (สายทางบ้านนายธานี สายศร-หน้าวัดบ้านห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนอุดม ม.8 (สายทางจากไร่นายมิงพลู นามหล-ฝายน้ำล้นห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาง ม.4 (สายทางบ้านนายบัวคำ กำแพงจีน-บ้านนางยิน นิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารป้องกันฯและกองช่าง อบต.โคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนยาง ม.6 (สายทางสามแยกไร่นายประคอง วงศ์ใหญ่-นานางจำปา สีหาบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนทับทิม ม.10 (จากนานายนา เลาะบุญ-บ้านนายไชยา สายสิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องประชุม อบต.โคกสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด