องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเจริญหมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสงเพชร ม.5 (จากบ้านนายถนอมศักดิ์ สมกระยอม - บ้านนางเสงี่ยม พรมดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนอุดม ม.8 (จากบ้านนายพุฒทา พยารัตน์-ลาดยางโคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสง่า ม.3 (บ้านนายสุพิช พันมะคา-บ้านนายวิเชียร บุญปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด ม.9 (จากบ้านนายบวร ขาวสะอาด-ทางเข้าศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด ม.9 (จากบ้านนางมะลิ สีมาคำ-บ้านนายประสิทธิ ชูเสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสท์ฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด-โนนแสงเพชร อบ.ถ.82-03-(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)หมู่ที่9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคสล.บ้านโนนอุดม ม.8 (จากบ้านนายจันทร์ แพงจ่าย-นายสุนิ สุดสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนยาง ม.6 (จากแยกบ้านนายพงศ์พิสุทธิ์ บุตรดาพงษ์-บ้านนางวิไล สีหาบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนทับทิม ม.10 (สายทางบ้านนายถนอม ไกรศรี-นานายหาญ จิตรอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง (สายทางนานายเหล็ก สอนไชยญาติ - หลังวัดป่าโนนหนองไฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาง ม.4 (สายทางบ้านนายธานี สายศร-หน้าวัดบ้านห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนอุดม ม.8 (สายทางจากไร่นายมิงพลู นามหล-ฝายน้ำล้นห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาง ม.4 (สายทางบ้านนายบัวคำ กำแพงจีน-บ้านนางยิน นิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารป้องกันฯและกองช่าง อบต.โคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนยาง ม.6 (สายทางสามแยกไร่นายประคอง วงศ์ใหญ่-นานางจำปา สีหาบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านโนนทับทิม ม.10 (จากนานายนา เลาะบุญ-บ้านนายไชยา สายสิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องประชุม อบต.โคกสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด ม.1 (สายทางดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและสัญญาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด